en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Projekty ŠF EÚ

Zoznam riešených projektov financovaných zo ŠF EÚ:

 

P.č.

Názov projektu

Identifikačné číslo projektu podľa zmluvy

Názov programu

Dátum začiatku riešenia projektu

Dátum ukončenia riešenia projektu

Zodpovedný riešiteľ projektu

 

1.     

Vývoj nízkoenergetického statického zdroja pre elektrosystémy.

ITMS 26220220029

MŠ SR pre ŠF EU OPVaV

2010

2011

Fedor Pavol, prof. Ing. PhD.

 

2.   

Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty (1.etapa)

ITMS 26220120003

MŠ SR pre ŠF EU OPVaV

2009

2011

Dudrík Jaroslav, doc. Ing. PhD.

 

3.   

Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty (2.etapa)

ITMS 26220120046

MŠ SR pre ŠF EU OPVaV

2010

2013

Dudrík Jaroslav, doc. Ing. PhD.

 

4.   

Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky

ITMS 26220120055

MŠ SR pre ŠF EU OPVaV

2010

2013

Girman Michal, doc. Ing., PhD.

5.     

Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií

ITMS 26220220182

MŠ SR pre ŠF EU OPVaV

2013

2015

Ďurovský František, doc. Ing., PhD.

6.     

Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE

ITMS 26110230018

MŠ SR pre ŠF EU OP Vzdelávanie

2010

2012

Perduková Daniela, prof. Ing., PhD.

7.     

Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE

ITMS 26110230070

MŠ SR pre ŠF EU OP Vzdelávanie

2013

2015

Perduková Daniela, prof. Ing., PhD.

8.     

Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí

ITMS 26110230086

MŠ SR pre ŠF EU OP Vzdelávanie

2013

2015

Perduková Daniela, prof. Ing., PhD.

9.     

Balík doplnkov pre ďalšiu  reformu vzdelávania na TUKE

ITMS 26110230093

MŠ SR pre ŠF EU OP Vzdelávanie

2013

2015

Perduková Daniela, prof. Ing., PhD.