en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Projekty VEGA

Zoznam riešených projektov VEGA:

P.č.

Názov projektu

Identifikačné číslo projektu podľa zmluvy

Názov programu

Dátum začiatku riešenia projektu

Dátum ukončenia riešenia projektu

Zodpovedný riešiteľ projektu

1.    

Výskum vysokoúčinných elektromechanických systémov s aplikáciami pre elektromobilitu

1/0363/23

VEGA

2023

2025

Kyslan Karol, doc. Ing., PhD.

2.    

Dynamická emulácia mechanických záťaží

1/0493/19

VEGA

2019

2022

Kyslan Karol, doc. Ing., PhD.

3.   

Vývoj dynamicky náročných a energeticky optimálnych elektromechanických systémov

1/0187/18

VEGA

2018

2020

Dudrik Jaroslav, prof. Ing., CSc.

4.   

Výskum nových princípov a metód pre návrh elektrotechnických systémov

1/0464/15

VEGA

2015

2017

Dudrik Jaroslav, prof. Ing., CSc.

5.   

Elektrický pohon s vysokofrekvenčným dvojfázovým asynchrónnym motorom.

1/0121/15

VEGA

2015

2017

Záskalický Pavel, prof. Ing., CSc.

6.   

Aplikácia metód umelej inteligencie v riadení priemyselných systémov

1/0006/10

VEGA

2010

2011

Timko Jaroslav, prof. Ing. PhD.

7.   

Výskum výkonových polovodičových meničov pre priemyselné a elektroenergetické aplikácie

1/0368/09

VEGA

2009

2011

Dudrík Jaroslav, prof. Ing. PhD.

8.   

Analýza a kvantifikácia kvality projektov stavebných konštrukcií z hľadiska elektromagnetickej kompatibility a návrh jej zlepšenia

1/4174/07

VEGA

2007

2009

Kováčová Irena, prof. Ing. PhD.

9.   

Moderné metódy riadenia elektrických pohonov

1/4076/07

VEGA

2007

2009

Timko Jaroslav, prof. Ing. PhD.

10. 

Inteligentné mechatronické systémy

1/2177/05

VEGA

2005

2007

Fetyko Ján, doc. Ing., PhD.

11. 

Efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie pomocou moderných výkonových polovodičových meničov a špeciálnych elektrických strojov

1/2178/05

VEGA

2005

2007

Dudrík Jaroslav, prof. Ing. PhD.

12. 

Výskum základných vlastností holonických výrobných systémov a ich využitie

1/1093/04

VEGA

2004

2006

Girman Michal, doc. Ing., PhD.

13. 

Optimalizácia rozvrhovania výroby pomocou multiagentových systémov s využitím dynamického modelu výroby a evolučných algoritmov

1/1093/04

VEGA

2004

2006

Girman Michal, doc. Ing., PhD.

14. 

EMC výkonových polovodičových meničov.

1/0376/03

VEGA

2003

2005

Kováčová Irena, prof. Ing. PhD.

15. 

Výkonové zdroje napätia a prúdu s vysokou účinnosťou a zníženým spätným vplyvom

1/9025/02

VEGA

2002

2004

Dudrík Jaroslav, doc. Ing. PhD.

16. 

Moderné metódy identifikácie a riadenia priemyselných sústav

1/9033/02

VEGA

2002

2004

Timko Jaroslav, prof. Ing. PhD.

17. 

Moderné metódy riadenia mechatronických systémov

1/9277/02

VEGA

2002

2004

Fetyko Ján, doc. Ing., PhD.

18. 

Vývoj špeciálnych elektrických strojov pre priemyselnú automatizáciu

1/8127/01

VEGA

2001

2003

Záskalický Pavel, prof. Ing. PhD.

19. 

Aplikácia umelých neurónových sieti a fuzzy logiky v riadení priemyselných sústav

1/6253/99

VEGA

1999

2001

Timko Jaroslav, prof. Ing. PhD.

20. 

Kompenzácia a aktivácia odstredivých síl vibračných zariadení pomocou elektropohonu.

1/6052/99

VEGA

1999

2001

Ďurovský František, doc. Ing., PhD.