en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Projekty FEI TUKE

Zoznam riešených projektov FEI TUKE:

P.č.

Názov projektu

Názov programu

Začiatok riešenia

koniec riešenia

zodpovedný riešiteľ

1.

Experimentálne overenie prediktívnej regulácie synchrónneho motora s permanentnými magnetmi

Grant FEI TUKE

2022

2023

Pancurák Lukáš, Ing.

2.

Experimentálne overenie bezsnímačového riadenia SMPM s integrovaným meničom

Grant FEI

2021

2022

Petro Viktor, Ing.

3.

Emulácia dynamického momentu s využitím integrovaného meniča

Grant FEI

2020

2021

Ivan Jozef
Ing.

4.

Modelovanie a riadenie malej vodnej elektrárne

Grant FEI

2019

2020

Richard Olexa
Ing.

5.

Výskum nových riadiacich štruktúr pre synchrónne motory

Grant FEI

2018

2019

Kyslan Karol,
Ing., PhD.

6.

Vysokofrekvenčné meniče s vysokou účinnosťou premeny elektrickej energie

Grant FEI

2017

2018

Pástor Marek,
Ing., PhD.

7.

Inteligentný mobilný robot

Grant FEI

2016

2017

Bačík Ján,
Ing., PhD.