en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Aplikácie signálových mikrokontrolérov

Aplikácie signálových mikrokontrolérov:

Študenti sa v tomto predmete naučia pomocou signálového mikrokontroléra vyhodnocovať rôzne typy snímačov, komunikovať s inými zariadeniami a realizovať riadenie synchrónneho motora s permanentnými magnetmi. Študenti sa zároveň pri realizácii zdokonalia v programovaní v jazyku C a jeho praktickom využití. Predmet je nadstavbou predmetu Signálové procesory a je zameraný na praktické aplikácie mikrokontrolérov v embedded systémoch.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: