en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Aplikácie signálových mikrokontrolérov

Študenti sa v predmete "Aplikácie signálových mikrokontrolérov" naučia prakticky realizovať riadenie motorov pomocou signálového kontroléra, vyhodnotcovať signál so snímačov a realizovať komunikáciu mikrokontroléra s inými zariadeniami. Predmet je nadstavbou predmetu Signálové procesory a je zameraný na praktické aplikácie embedded systémov.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa:
Datasheet-displej
1,68 MB 24.02.2022
Rozpis_signalov
38,73 kB 24.02.2022