en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Elektromechanické výrobné systémy

Elektromechanické výrobné systémy:

Študent získa prehľad o aplikáciách elektrických pohonov v priemysle, hlavne v oblasti riadenia kontinuálnych výrobných liniek a ich uzlov v rôznych oblastiach priemyslu. Ďalej získa prehľad o priemyselných meničoch pre jednosmerné a striedavé pohony, ich diagnostike, systémoch pre nadradenú technologickú reguláciu, komunikácii medzi pohonom a PLC a naučí sa ich nastavovať. Súčasťou predmetu sú exkurzie do výrobných podnikov, kde študent získa prehľad o realizácii a činnosti elektrotechnických systémov v praxi.

Stručná osnova predmetu:

 

Všetky materiály k predmetu sa nachádzajú na MOOODLE:

https://moodle.tuke.sk/moodle35/

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: