en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Elektromechanické výrobné systémy

Cieľom predmetu "Elektromechanické výrobné systémy" je naučiť študentov princíp činnosti kontinuálnych výrobných liniek v rôznych oblastiach priemyslu a riadenie ich subsystémov. Súčasťou predmetu sú exkurzie do výrobných podnikov Košického kraja.

Stručná osnova predmetu:

 

Všetky materiály k predmetu sa nachádzajú na MOOODLE:

https://moodle.tuke.sk/moodle35/

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: