en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Odborná prax vo firme

Odborná prax vo firme

V rámci predmetu Odborná prax vo firme majú študenti 3. ročníka bakalárskeho denného a externého štúdia, možnosť vykonať odbornú prax vo firmách výlučne zameraných na elektrotechniku, elektroenergetiku, automatizáciu a automobilovú techniku v termíne výučby letného semestra na základe dohody s konkrétnym podnikom. Študenti si môžu odbornú prax vo firme dohodnúť v ľubovoľnej firme s požadovaným zameraním, prípadne si môžu dohodnúť prax s firmou zo zoznamu.

Názov Firmy

Kontaktná osoba

Telefón

Email

ComAp s.r.o. Košice

Mgr. Lenka Mrázová

+420 77 89 75 735

lenka.mrazova@comap-control.com

Siemens Healthineers s.r.o. Košice

Ing. Ján Majoroš

+421 903 441 618

jan.majoros@siemens-healthineers.com

BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce

Ing. Ján Perduľák, PhD.

+421 917 595 722

jan.perdulak@bshg.com

Redex Group (BWG) s.r.o. Prešov

Ing. Mikuláš Loška

+421 51 747 1028

mloska@redex-group.com

Spinea s.r.o. Prešov

Ing. Matúš Hric, PhD.

+421 917 862 724

matus.hric@spinea.sk

US Steel s.r.o. Košice

Irena Veszková

Ing. Gabriel Kadar

+421 917 704 619

+421 917 656 399

Iveszkova@sk.uss.com

gkadar@sk.uss.com

Energo Control s.r.o. Košice

Ing. Jozef Vronč

+421 55 728 87 77

vronc@energocontrol.sk

Semikron Danfoss s.r.o. Vrbové

Ing. Martina Adamcová

+421 910 856 007 

martina.adamcova@semikron-danfoss.com

Hengstler s.r.o. Kežmarok

Ing. Mišél Batmend

+421 52 4667 839

misel.batmend@hengstler.com