en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

L9-B219: BSH laboratórium riadenia motorov

BSH laboratórium riadenia motorov

je vybavené pracoviskami s „rapid prototyping“ systémom na vývoj riadenia elektrických motorov, kde riadiaci program z Matlab Simulink je priamo nahraný do procesora výkonového meniča. Každé pracovisko pozostáva zo skúšobnej stolice s dvomi spojenými motormi, výkonových meničov a z meracích zariadení (osciloskop, prúdové sondy a napäťové diferenciálne sondy). K dispozícii je indukčný motor, BLDC motor a krokový motor.
Ďalej je v laboratóriu stavebnica pneumatických a hydraulických prvkov FESTO DIDACTIC pre výučbu riadenia pneumatických a hydraulických systémov. Stavebnica je rozšírená o moduly pre logické riadenie kontaktnými schémami a riadiacim počítačom FATEK B1z-10MR. Na počítačoch v laboratóriu je nainštalovaný softvér FluidSim a WinProLadder.

Laboratórium bolo renovované a vybavené technickými zariadeniami s podporou firmy BSH Drives and Pumps s.r.o.

Vedúci laboratória - Ing. Peter Bober, PhD.

 

Predmety a výstupy vzdelávania:

Bakalárske štúdium:

Inžinierske štúdium:


 Fotogaléria:

 

L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov L221/B219: Laboratórium pneumatických a hydraulických systémov