en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

L9-BS25: Laboratórium elektrických strojov

Laboratórium elektrických strojov

je určené pre výučbu a výskumné účely v oblasti elektrických strojov. V laboratóriu sa realizujú základné merania charakteristík AC a DC elektrických strojov a transformátorov. Je vybavené dvoma dynamometrami (vysokootáčkovým dynamometrom Steiger Mohio s vysoko presnými torznými snímačmi momentu a komutátorovým dynamometrom), jednofázovými a trojfázovým výkonovým analyzátorom a potrebnou napájacou a meracou technikou (laboratórne zdroje a prístroje, ktoré sú určené pre meranie na elektrických strojoch).

V laboratóriu je možno vytvoriť 3 samostatné meracie pracoviská, ktoré slúžia na výučbu príslušných odborných predmetov a tiež riešenie záverečných prác alebo semestrálnych projektov.

Vedúci laboratória - doc. Ing. Ján Kaňuch, PhD.

 

Predmety a výstupy vzdelávania:

Bakalárske štúdium:

Inžinierske štúdium:


Fotogaléria: