en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

História katedry

       Míľniky rozvoja katedry:

 • 1953 – Založenie Katedry elektrotechniky na Strojníckej fakulte VŠT.
 • 1969 – Katedra elektrických pohonov na Elektrotechnickej fakulte VŠT.
 • 1997 – Laboratórium priemyselného inžinierstva.
 • 1999 – Katedra elektrických pohonov a mechatroniky na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Technickej univerzity v Košiciach.
 • 2003 – 50. výročie založenia katedry.
 • 2005 – Katedra elektrotechniky, mechatroniky a priemyselného inžinierstva (KEMPI) na FEI TU v Košiciach. Katedra v dnešnej podobe a s novým názvom vznikla 1. 12. 2005 z dvoch predchádzajúcich útvarov:
  • Katedry elektrických pohonov a mechatroniky (KEPM)
  • Laboratória priemyselného inžinierstva (LPI).
 • 2010 – Zmena názvu katedry – Katedra elektrotechniky a mechatroniky (KEM).
 • 2013 - 60. výročie založenia katedry - PREZENTÁCIA K 60. VÝROčIU ZALOŽENIA KATEDRY (1953-2013)
 • 2023 – 70. výročie založenia katedry.

Doterajší vedúci katedry:

 • prof. Ing. František Poliak – od založenia katedry až do roku 1979 Prof. Poliak sa významnou mierou príčinil o založenie Elektrotechnickej fakulty VŠT a bol jej prvým dekanom (1969-1971).
 • doc. Ing. Jaroslav Timko, CSc. - v rokoch 1979-1989
 • doc. Ing. Jozef Fedor, PhD. – v rokoch 1990 – 2003
 • doc. Ing. Ján Fetyko, PhD. – od roku 2003 – 31.8.2005
 • doc. Ing. Viliam Fedák, PhD. – od 1.9.2005 – 30.11.2005 (poverený vedením katedry)
 • doc. Ing. Michal Girman, PhD. – od 1.12.2005 – 28.2.2013
 • prof. Ing. Daniela Perduková, PhD. – od 1.3.2013

Laboratórium priemyselného inžinierstva od jeho vzniku v roku 1997 až do roku 1999 viedol Ing. Peter Košč, PhD. Od roku 2000 až do 1.12.2005 bol vedúcim Laboratória priemyselného inžinierstva doc. Ing. Michal Girman, PhD.


 Fotogaléria:
 
História katedry História katedry História katedry História katedry História katedry História katedry História katedry História katedry História katedry História katedry História katedry História katedry História katedry História katedry