en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Kronika katedry

Katedra elektrotechniky a mechatroniky v roku 2017


.:: Pridané 06.04.2017

KATEDRA ELEKTROTECHNIKY A MECHATRONIKY NA PODUJATÍ AMPER 2017

V dňoch 20. až 23. marca sa na výstavisku v Brne uskutočnil už 26. ročník tradičného podujatia zameraného na najnovšie trendy v automatizácii - AMPÉR 2017.

Aj na tomto ročníku mala naša katedra svoj samostatný vedecký stánok, v ktorom Ing. Ján Bačík, PhD., Ing. Peter Talian a Ing. Milan Biroš prezentovali výskumné úlohy riešené na pôde Katedry elektrotechniky a mechatroniky.

 

 .:: Pridané 21.03.2017

TUKE RESEARCH DAY 2017

V rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa konal od 13. 3. 2017 až do 19. 3. 2017 sa aj naša katedra  zapojila do tohto podujatia akciou, ktorou bol už štvrtý ročník vedecko-výskumného podujatia „TUKE Research day 2017“. Tento rok sa podujatie rozšírilo aj o pozvanie študentov stredných škôl, čo prispelo k pozitívnej propagácii univerzity medzi potenciálnymi uchádzačmi o vysokoškolské štúdium.
Podujatie bolo rozdelené do troch tématických častí:

V rámci výstavy vedeckých projektov našu katedru zastupovali doktorandi  Martin Lešo a Róbert Žatkovič, ktorí zaujali robotickými aplikáciami a informáciou o vývoji robota pre využitie v zdravotníctve. Tieto informácie odzneli aj v hlavných správach televíznych novín RTVS 20.03.2017.


Katedra elektrotechniky a mechatroniky v roku 2016


.:: Pridané 25.07.2016

DETSKÁ UNIVERZITA NA KEM

Technická univerzita v Košiciach aj tento rok pripravila pre deti v poradí už 10. ročník Detskej univerzity. Snahou tohto projektu je umožniť žiakom základných škôl priblížiť univerzitný život, ako aj sprístupniť vedu a techniku a jej aplikovateľnosť v praxi.

Súčasťou 11. ročníka detskej univerzity bola aj naša ketedra. V rámci programu na našej katedre, študenti Detskej univerzity absolvovali prednášku venovanej zázračnému svetu robotiky. Po prednáške sa rozdelili na skupiny a absolvovali jednotlivé stanovištia pripravené na našej katedre.

Jedna za skupín si v laboratóriu automobilovej elektrotechniky zajazdila na závodnom simulátore ako Michael Schumacher a v tejto súťaži vyhral tím žltých. Druhá skupina sa presunula do jednotlivých učební, kde pracovali s robotmi, učili sa ich programovať a dozvedeli sa aj čo sú to drony, s ktorými si mohli aj zalietať. Potom sa skupiny vymenili a tak mohli študenti detskej univerzity absolvovať celý program na našej katedre..:: Pridané 05.07.2016

XXVI. MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM UČITEĽOV ELEKTRICKÝCH POHONOV

V tomto roku naša katedra organizovala už XXVI. ročík Medzinárodného sympózia učiteľov elektrických pohonov - SYMEP'16

XXVI. Medzinárodné sympózium učiteľov elektrických pohonov sa konalo v dňoch 22.-24.6.2016 v Herľanoch. Podujatia sa zúčastnilo 20 účastníkov z piatich technických univerzít v Českej republike (VUT Brno, TU Liberec, VSB-TU Ostrava, ZČU Plzeň, ČVUT Praha), šiesti účastníci zo Žilinskej univerzity v Žiline a 21 účastníkov z našej katedry. Spolu sa medzinárodného sympózia SYMEP 2016 zúčastnilo 47 účastníkov.

Odborný program sympózia zahŕňal 8 prednášok jednotlivých zástupcov zúčastnených pracovísk, ktoré boli zamerané na prezentáciu ich výskumnej a pedagogickej činnosti, čo prispelo k výmene informácií a tvorivých podnetov na medzinárodnej úrovni. Prezentácie boli aj podnetom pre širšiu diskusiu týkajúcu sa nových trendov a perspektív vo výskumnej a pedagogickej činnosti v oblasti odboru elektrotechnika.

 


 

Katedra elektrotechniky a mechatroniky v roku 2015


.:: Pridané 22.12.2015

KAPUSTNICA 2015

Druhý ročník kapustnice, z ktorej sa teda pomaly stáva tradícia. Kuchár síce poslal svojho zástupcu, ale ten sa zhostil svojej úlohy so cťou. Všetkým chutilo !

 

 

 

 .:: Pridané 05.06.2015

TEAMBUILDING V HERĽANOCH

Poslednú katedrovú poradu  pred letnými prázdninami 2015 sme spojili s varením gulášu a príjemným pobytom v Herľanoch. Varenie gulášu sme si spríjemnili športovými aktivitami, odbornými a inými zaujímavými debatami. Zažili sme bohatý deň v lone krásnej prírody.

 

 

 .:: Pridané 22.05.2015

ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA SCYR 2015

20.5.2015 sa v Herľanoch konala študentská konferencia SCYR 2015, kde naši doktorandi vyhrali v kategórii Elektrotechnika tieto ceny:

 


 

 

Katedra elektrotechniky a mechatroniky v roku 2014


.:: Pridané 20.12.2014

KAPUSTNICA 2014

19.12.2014 sa naša katedra rozhodla osláviť Vianočné sviatky a koniec roka 2014 varením vlastnej kapustnice.  Ďakujeme kuchárom za výbornú kapustnicu a dúfame, že sa z toho stane tradícia.

 

 

 

 .:: Pridané 15.11.2014

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Technická univerzita v Košiciach každoročne organizuje podujatie pod názvom „Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach“. V rámci tejto akcie, ktorá sa uskutočnila 11.11.2014 si verejnosť mohla prezrieť priestory našej katedry, oboznámiť sa s našimi študijnými programami, oblasťami výskumu a najzaujímavejšími prácami našich študentov.

 

 

 .:: Pridané 10.10.2014

SÚŤAŹ „ NA KOMÍN“

V dňoch 3.- 4. októbra 2014 sa členovia KEM zúčastnili súťaže nazvanej 'Na komín', ktorú organizovala spoločnosť T-Systems v spolupráci so združením IT Valley a spoločnosťou SPINEA Technologies. Cieľom súťaže bolo navrhnúť a zostrojiť autonómneho robota schopného vyliezť na komín v areáli CASSOVAR Business Center v Košiciach. Robot musel  prejsť vzdialenosť 10m smerom hore a následne zísť naspäť na štartovaciu pozíciu. V piatok 3.10. sa konala kvalifikácia súťažných tímov a samotná súťaž prebehla v sobotu poobede a večer ako súčasť podujatia Biela noc.

Tím Katedry elektrotechniky a mechatroniky s názvom 'DrillTEAM' sa súťaže zúčastnil s robotom 'MOLIBOT'. V konečnom poradí v Kategórii II obsadil DrillTEAM 4. miesto, pričom prihlásených bolo celkovo osem tímov. Členovia tímu, Milan Biroš, Milan Lacko, Michal Pajkoš a Viktor Šlapák, pracovali na vývoji robota intenzívne cca 2 týždne.