en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Tvorba dokumentácie v elektrotechnike

Študenti sa v rámci predmetu "Tvorba dokumentácie v elektrotechnike" naučia používať nástroje programového balíka EPLAN, ktorý patrí medzi najrozšírenejšie softvérové nástroje pre tvorbu technickej dokumentácie v elektrotechnike v technickej praxi.

Stručná osnova predmetu:

Vyučujúci:

Zoradiť podľa: