en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. Róbert Üveges

Ing. Róbert Üveges

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 9, 042 00 Košice

2. poschodie, B-blok, č.dv. B224
+421 55 602 2155, e-mail: robert.uveges@tuke.sk