en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Zuzana Olexová

Zuzana Olexová

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B202
+421 55 602 2287, e-mail: zuzana.olexova@tuke.sk