en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Ján Kaňuch, PhD.

doc. Ing. Ján Kaňuch, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B208
+421 55 602 2273, e-mail:


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (1986) – Vysoká škola technická v Košiciach, odbor Silnoprúdová elektrotechnika
 • PhD. (2006) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Silnoprúdová elektrotechnika
 • doc. (2018) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Silnoprúdová elektrotechnika

Oblasti odborného záujmu:

 • Elektrické stroje a prístroje
 • Grafické CAD systémy
 • Elektrické pohony
 • Automobilová elektrotechnika a mechatronika
 • EMC
 • Priemyselná elektronika
 • Technická dokumentácia

Riešené projekty:

 • Podpora rozvoja praktických zručností v oblasti merania a spracovania veličín pre autonómne systémy, Projekt KEGA č. 032TUKE-4/2024 (2024-2025)
 • Výskum vysokoúčinných elektromechanických systémov s aplikáciami pre elektromobilitu, Projekt VEGA č. 1/0363/23 (2023-2025)
 • HIL emulátor riadenia malých vodných elektrární, Projekt APVV č. 19-0210 (2020-2023)
 • Vývoj modulárneho trakčného akumulátora a optimalizácia spotreby energie elektrického midibusu, Projekt APVV č. 18-0436 (2019-2023)
 • Inteligentý pohon s päťfázovým asynchrónným motorom (APVV-16-0270, 2017-2020)
 • Vývoj dynamicky náročných a energeticky optimálnych elektromechanických systémov, Projekt VEGA č. 1/0187/18, (2018-2020)
 • Výskum vlastností päť-fázového asynchrónneho motora pri poruche napájania jednej fázy, Projekt VEGA č. 1/0283/18, (2018-2020)
 • Elektrický pohon s vysokofrekvenčným dvojfázovým asynchrónnym motorom, Projekt VEGA č. 1/0121/15 (2015-2017)
 • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, OPVaV-2012/2.2/08-RO, ITMS-26220220182
 • Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky. Projekt OPVaV: ITMS 2622010055. 2009-2013.
 • Výskum a vývoj pohonov malého výkonu s dvojfázovými motormi, Projekt APVV-0138-10 (2011-2014)
 • Výskum vlastností malých elektrických motorov pri neharmonickom napájaní, Projekt APVV 510-06 (2007-2010)
 • Nový istič do 63A a zariadenie na hodinové skúšky ističov, APVV-0287-07 (2008-2010)
 • Rozvoj zručností študentov pri riadení mechatronických sústav. Projekt KEGA č. 103-039TUKE-4/2010 (2008-2009)
 • Analýza a kvantifikácia kvality projektov stavebných konštrukcií z hľadiska elektromagnetickej kompatibility a návrh jej zlepšenia, VEGA č.1/0376/2003 (2007-2009)
 • Oprava ovládacích pultov vo velíne MPO1 na OC2 (U.S.Steel Košice, s.r.o.), P/104/0018/08 (2008-2009)
 • Integrovaný signalizačný systém brán (U.S.Steel Košice, s.r.o.), P/104/0010/08 (2008)
 • Testovacie zariadenia na kontrolu a nastavenie tepelnej a magnetickej spúšte ističov, APVT-20-P03105 (2005-2007)
 • Zavedenie novej technológie na výrobu chráničov s nadprúdovou ochranou, APVV-99-P04705 (2005-2007)
 • E-learning Distance Interactive Practical Education – EDIPE, EU programme: Leonardo da Vinci, CZ/06/B/F/PP-168022 (2003-2005)
 • Elektromagnetická kompatibilita výkonových polovodičových meničov. VEGA pr. č. 1/0376/ 2003 (2003 – 2005)
 • Vývoj špeciálnych elektrických strojov pre priemyselnú automatizáciu. VEGA pr. č. 1/8127/01 (2001-2003)
 • Špeciálne elektrické stroje malého výkonu pre automatizáciu. Pr. č. 4117 (1997-1999)
 • Aplikácia moderných počítačových metód pri výchove elektrotechnických inžinierov. Pr.CEEPUS – SK-14 (1994-1997)
 • Moderné typy striedavých pohonov. Pr.č. 4154 (1991-1993)
 • Elektrický pohon so spínaným reluktančným pohonom. Pr. A06-124-808 (1988-1990)

Publikačná činnosť: (najvýznamnejšie publikácie)

Najvýznamnejšie publikácie:

 • Kaňuch, J., Girovský, P., Žilková, J., Pástor, M.: Design and measurement of a frequency converter with spwm modulation of output voltage for a two-phase induction motor, In: Elektronika ir Elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering : Electrical Engineering : Elektros Inžinerija : Research Journal. - Kaunas (Litva) : Kauno Technologijos Universitetas, Vol. 29, no. 3 (2023), s. 11-18, ISSN 1392-1215
 • Kaňuch, J., Girovský, P.: Analysis of the PM motor with external rotor for direct drive of electric wheelchair, In: Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, Vol. 21, no. 3 (2019). pp. 66-71, ISSN 1335-4205
 • Kaňuch, J., Girovský, P.: The device to measuring of the load angle for salient-pole synchronous machine in education laboratory, In: Measurement. Vol. 116 (2018), p. 49-55, ISSN 0263-2241
 • Kaňuch, J., Girovský, P.: Motor for direct drive of electric wheelchair, In: International Journal of Engineering Research in Africa. Vol. 31 (2017), p. 94-103, ISSN 1663-3571
 • Kaňuchová, M., Kozáková, Ľ., Drábová, M., Sisol, M., Eštoková,A., Kaňuch, J., Škvarla, J.:Monitoring and characterization of creation of geopolymers prepared from fly ash and metakaolin by X-ray photoelectron spectroscopy method. In: Environmental Progress & Sustainable Energy. Vol. 34, no. 3 (2015), pp. 841-849. ISSN 1944-7442
 • Kaňuch, J., Ferková, Ž.: Design and simulation of disk stepper motor with permanent magnets. In: Archives of Electrical Engineering. Vol. 62, no. 2 (2013), p. 281-288. - ISSN 1427-4221
 • Kaňuchová, M, Majoros, M., Kaňuch, J., Ding, Y., Susner, M., Sumption, M., Collings, E.: LiFeAs Pnictide Superconductor-A Simple Electrochemical Method of Preparation. In: IEEE Transactions on Applied Superconductivity. Vol. 23, no. 3 (2013), p. 1-4. ISSN 1051-8223
 • Kaňuch, J., Ferková, Ž.: Simulation and measurement of synchronous motor prototype with an external rotor by using permanent magnets. In: Maszyny elektryczne : Zeszyty problemove. Vol. 104, no. 4 (2014), p. 25-30. - ISSN 0239-3646
 • Kaňuch J., Višnyi P.: DC drive for universal motor. Maszyny elektryczne, No. 84, 2009, pp. 7-11. ISSN 0239-3646
 • Kaňuch J.: EMC of universal motor for AC and DC power supply. XVII. International Symposium on Electric Machinery in Prague ISEM 2009, 9.-10. září 2009, Praha, Česká republika, Czech Technical University in Prague, p.p. 117-123. ISBN 978-80-01-04417-9
 • Kaňuch J., Záskalický P.: Comparison of the behaviour of the series universal motor supplied by triac and half-controlled rectifier. International Conference on Low Voltage Electrical Machines, Czech Republic, Brno, November 2008. ISBN 978-80-214-3795-1
 • Kaňuch J.: Historický vývoj a súčasnosť jednosmerného motora. Sborník příspěvku ze setkání SEKEL 2007 a Principia cybernetica 2007, Česká Republika, ČVUT Praha, Záři 2007. ISBN 978-80-03804-8
 • Kováč D., Kováčová I., Kaňuch J.: EMC z hlediska teórie a aplikace. Vydavateľstvo BEN-tech. literatúra, Praha, 2006, poč. str. 216, ISBN 80-7300-202-7
 • Kováčová I., Kaňuch J., Kováč D.: Design of DC Permanent Magnet Disc Motor and Improving its EMC. Electrical Power Quality and Utilisation, Journal LPQI and Technical University of Lodz, Vol. XI, No. 2, 2005, pp.23-39, Poland, ISSN 1234-6799
 • Kováčová I., Kaňuch J., Kováč D.: Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektrotechnických systémov. Vydavateľstvo Eqilibria s.r.o., Košice, 2005, poč. str. 182, ISBN 80-969224-5-9
 • Kostelný M., Kaňuch J.: Transformátory. E-learningový modul pre program INETELE. Košice, 2005. ISBN 80-214-2978-X
 • Kováčová I., Kaňuch J., Kováč D.: DC Permanent Magnet Disc Motor Design with Improved EMC. Acta Technica CSAV, Czech Republic, Vol.50, No.3, 2005,pp.291-306, ISSN0001-7043

Ocenenia:

 • 1. cena Werner von Siemens Excellence Award za doktorandskú prácu

Kvalifikácie, odbornosti a ďalšie vzdelávanie:

 • 1996 – osvedčenie o absolvovaní kurzu Vysokoškolská pedagogika - Technická univerzita v Košiciach, Katedra inžinierskej pedagogiky
 • 2016 - osvedčenie o absolvovaní kurzu Manažerstvo kvality vysokoškolskej výučby - Technická univerzita v Košiciach, Katedra inžinierskej pedagogiky

Iné:

 • Člen odbornej komisie pre vedu (INEKO) - r. 2007

 • Člen poroty súťaže Trenčianský robotický deň pre kategóriu Follower Hard - r. 2017, 2019, 2021, 2023
 • Člen ZO OZPŠaV pri FEI TU Košice (úsekový dôverník)
 • Slovenská elektrotechnická spoločnosť (tajomník pobočky pri FEI TU Košice, úsekový dôverník na KEM)
 • Člen (predseda) inventarizačnej komisie na KEM