en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. Karol Kyslan, PhD.

Ing. Karol Kyslan, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 9, 042 00 Košice

2. poschodie, B-blok, č.dv. 228
+421 55 602 2268, e-mail:


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (2009) – Technická univerzita v Košiciach, FEI, odbor: Elektrické pohony
 • PhD. (2012) - Technická univerzita v Košiciach, FEI, odbor: Elektrotechnické systémy

Oblasti odborného záujmu:

 • hardware-in-the-loop simulácie a rapid control prototyping
 • riadenie elektrických pohonov
 • dynamická emulácia mechanických záťaží
 • priemyselné meniče

Aktuálne riešené projekty:

 • APVV-15-0750
 • Modulárny výkonový menič pre kompaktné aktuátory s presnou prevodovkou (2016-2020)

Vybrané publikácie:

 • Industrial Controller-based Dynamometer with Dynamic Emulation of Mechanical Loads  / K. Kyslan, M. Rodič, Ľ. Suchý, Ž. Ferková, F. Ďurovský. In: Electrical Engineering, vol. 99, no. 4, 2017. 

 • Pathfinder–Development of Automated Guided Vehicle for Hospital Logistics / J. Bačík, F. Ďurovský, M. Biroš, K. Kyslan, D. Perduková and S. Padmanaban, In IEEE Access, vol. 5, pp. 26892-26900, 2017.
 • Finite Control Set Model Predictive Speed Control of a DC Motor / V. Šlapák, K. Kyslan, M. Lacko, V. Fedák, F. Ďurovský. In: Mathematical Problems in Engineering, ID 9571972, pp. 1-10, 2016. 
 • HIL Simulator of Drives of an Industrial Robot with 6 DOF / Viliam Fedak, Frantisek Durovsky, Robert Uveges, Karol Kyslan, Milan Lacko. In: Elektronika ir Elektrotechnika, vol. 21, no. 2, pp. 14-19, 2015.

 • Dynamic Emulation of Mechanical Loads with Backlash Based on Rapid Control Prototyping / K. Kyslan, E. Kušnír, V. Fedák, M. Lacko, F. Ďurovský. In: 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition (PEMC), Antalya, Turkey, pp.1209-1215, 21-24 Sept. 2014.