en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Karol Kyslan, PhD.

doc. Ing. Karol Kyslan, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B213
+421 55 602 2268, e-mail:


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (2009) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Elektrické pohony
 • PhD. (1994) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Silnoprúdová elektrotechnika
 • doc. (2020) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Silnoprúdová elektrotechnika

Oblasti odborného záujmu:

 • Riadenie elektrických pohonov: bezsnímačové riadenie, prediktívne riadenie, aplikácia Kalamanových filtrov
 • Systémy pre rapid control prototyping
 • Motion control: emulácia zaťažovacieho momentu, riadenie polohy

Riešené výskumné projekty:

Zodpovedný riešiteľ:
 • VEGA 1/0363/23, Výskum vysokoúčinných  elektromechanických systémov s aplikáciami pre elektromobilitu, rozpočet na 2023: 12 500 € (2023 - 2025) 
 • VEGA 1/0493/19, Dynamická emulácia mechanických záťaží, pridelený rozpočet 25 000 € (2019 - 2022) 
 • Nadácia Tatra Banky, grantový program Kvalita vzdelávania, Nové techológie pri výučbe mechatronických predmetov, rozpočet 4000 € (2017)
Člen riešiteľského kolektívu:
 • APVV-18-0436 Vývoj modulárneho trakčného akumulátora a optimalizácia spotreby energie elektrického midibusu (2019 - 2023)
 • APVV-16-0270 Inteligentný pohon s 5-fázovým asynchrónnym motorom (2017 - 2021)
 • APVV-15-0750 Modulárny výkonový menič pre kompaktné aktuátory s presnou prevodovkou (2016 - 2020)

Spolupráca s praxou:

 • 2015 Spinea Technologies, meracie pracovisko na meranie presných aktuátorov, umožňujúce dynamickú emuláciu (riešiteľ)
 • 2017 Siemens RC-SK, návrh a zhotovenie tréningových pracovísk s meničmi Sinamics S120, používajú sa na školenia a na výučbu (riešiteľ)
 • 2017 Spinea Technologies, analýza prevádzkových vlastností a riadenia robota UR5 (riešiteľ) 

Publikačná činnosť:

5 najvýznamnejších publikácií:

 • Kyslan, K.; Petro, V.; Bober, P.; Šlapák, V.; Ďurovský, F.; Dybkowski, M.; Hric, M. A Comparative Study and Optimization of Switching Functions for Sliding-Mode Observer in Sensorless Control of PMSM, Energies, vol. 15, no. 7, 2022.
 • J. Bačik; P. Tkáč; L. Hric; S. Alexovič; K. Kyslan; R. Olexa and D. Perduková. ”Phollower — the Universal Autonomous Mobile Robot for Industry and Civil Environments with COVID-19 Germicide Addon Meeting Safety Requirements”, Applied Sciences, vol. 10, no. 21, 2020.
 • K. Kyslan, V. Šlapák, F. Ďurovský, V. Fedák, S. Padmanaban. ”Feedforward Finite Control Set Model Predictive Position Control of PMSM,”2018 IEEE 18th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC), Budapest, Hungary, 2018.
 • J. Bačik, F. Ďurovský, M. Biroš, K. Kyslan, D. Perduková and S. Padmanaban, "Pathfinder – Development of Automated Guided Vehicle for Hospital Logistics", IEEE Access, vol. 5, pp. 26892-26900, 2017.
 • K. Kyslan, M. Rodič, L’. Suchý, Ž. Ferková, F. Ďurovský; Industrial Controller-based Dynamometer with Dynamic Emulation of Mechanical Loads, Electrical Engineering, vol. 99, no. 4, 2017.

Patenty a úžitkové vzory:

 • Kyslan, K.; Lacko, M.; Girovský, P.; Biroš, M.; Ďurovský, F.: Dynamometer pre zat’ažovanie s nastavitel’ným modelom záťaže a spôsob regulácie jeho momentu, patent č. 288670, Vestník úradu priemyselného vlastníctva SR č. 09/2018,
 • Kyslan, K.; Lacko, M.; Ďurovský, F.: Testovacie zariadenie pre elektrické pohony s volitel’nou pružnost’ou a volitel’nou vôľoz spojenia, úžikový vzor č. 8319, Vestník úradu priemyselného vlastníctva SR 01/2019,

Iné:

 • člen IEEE
 • konferencia EDPE 2021 Program Chairmen
 • konferencia EDPE 2023 General Chairmen (www.edpe.sk)
 • od 1. apríla 2023 prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach