en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. Karol Kyslan, PhD.

Ing. Karol Kyslan, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 9, 042 00 Košice

2. poschodie, B-blok, č.dv. 228
+421 55 602 2268, e-mail:


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (2009) – Technická univerzita v Košiciach, FEI, odbor: Elektrické pohony
 • PhD. (2012) - Technická univerzita v Košiciach, FEI, odbor: Elektrotechnické systémy

Oblasti odborného záujmu:

 • hardware-in-the-loop simulácie a rapid control prototyping
 • riadenie elektrických pohonov
 • dynamická emulácia mechanických záťaží
 • priemyselné meniče

Aktuálne riešené projekty:

 • Nadácia Tatra Banky - Kvalita vzdelávania 2016
  Nové technológie vo výučbe mechatronických predmetov
 • APVV-15-0750
  Modulárny výkonový menič pre kompaktné aktuátory s presnou prevodovkou (2016-2020)
 • VEGA 1/0464/15
  Výskum nových princípov a metód pre návrh elektrotechnických systémov (2015-2017)

Vybrané publikácie:

 • Industrial Controller-based Dynamometer with Dynamic Emulation of Mechanical Loads  / Karol Kyslan, Miran Rodič, Ľuboš Suchý, Želmíra Ferková, František Ďurovský. In: Electrical Engineering, article in press, 2017

 • Finite Control Set Model Predictive Speed Control of a DC Motor / Viktor Šlapák, Karol Kyslan, Milan Lacko, Viliam Fedák, František Ďurovský. In: Mathematical Problems in Engineering, ID 9571972, pp. 1-10, 2016. 
 • HIL Simulator of Drives of an Industrial Robot with 6 DOF / Viliam Fedak, Frantisek Durovsky, Robert Uveges, Karol Kyslan, Milan Lacko. In: Elektronika ir Elektrotechnika, vol. 21, no. 2, pp. 14-19, 2015.

 • Dynamic Emulation of Mechanical Loads with Backlash Based on Rapid Control Prototyping / Karol Kyslan, Emil Kusnir, Viliam Fedak, Milan Lacko, Frantisek Durovsky. In: 16th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition (PEMC), pp.1209-1215, 21-24 Sept. 2014.

 • Dynamic Emulation of Mechanical Loads - An Approach Based on Industrial Drives’ Features / Karol Kyslan, Frantisek Durovsky. In: Automatika: Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications, vol. 54, no. 3, p. 356-363, 2013.