en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

prof. Ing. Pavel Záskalický, PhD.

prof. Ing. Pavel Záskalický, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B209
+421 55 602 2272, e-mail: pavel.zaskalicky@tuke.sk