en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Marek Pástor, PhD.

doc. Ing. Marek Pástor, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 9, 042 00 Košice

2. poschodie, B-blok, č.dv. B224
+421 55 602 2155, e-mail:


Odborná spôsobilosť:

 • doc. (2021) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Silnoprúdová elektortechnika
 • PhD. (2014) – Technická univerzity v Košiciach, odbor 5.2.11 Silnoprúdová elektrotechnika
 • Ing. (2010) – Technická univerzity v Košiciach, odbor 5.2.9 Elektrotechnika

Oblasti odborného záujmu:

 • Výkonová elektronika

Riešené projekty:

 

 • APVV-19-0210 – HIL emulátor riadenia malých vodných elektrární
 • APVV-18-0436 - Vývoj modulárneho trakčného akumulátora a optimalizácia spotreby energie elektrického midibusu
 • VEGA 1/0187/18 - Vývoj dynamicky náročných a energeticky optimálnych elektromechanických systémov (2018 - 2020)
 • Grant FEI 2017-40 - Vysokofrekvenčné meniče s vysokou účinnosťou premeny elektrickej energie (2018)
 • APVV-15-0750 - Modulárny výkonový menič pre kompaktné aktuátory s presnou prevodovkou (2016-2020)
 • VEGA 1/0464/15 – Výskum nových princípov a metód pre návrh elektrotechnických systémov (2015 - 2017) 
 • Grant FEI 2015-3 - Sieťová nabíjačka akumulátorov pre elektromobily (2016)
 • OPVaV: ITMS 26220220182 – Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, Aktivita 3.2: Pilotné projekty v odbore Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, odborný pracovník, (2013 - 2015)
 • APVV-0185-10 – Výskum výkonových polovodičových meničov s vysokou účinnosťou premeny elektrickej energie, riešiteľ, (2011 - 2014)

Publikačná činnosť: (10 najvýznamnejších publikácií)

 • DUDRIK, Jaroslav - BODOR, Marcel - PÁSTOR, Marek: Soft Switching Full – Bridge PWM DC - DC Converter with Controlled Output Rectifier and Secondary Energy Recovery Turn - Off Snubber /  - 2014. In: IEEE Transactions on Power Electronics. Vol. 29, no. 8 (2014), p. 4116-4125. - ISSN 0885-8993
 • HRENIUC, Ovidiu - PÁSTOR, Marek: Simulation of Full-Bridge Series Resonant Inverter for Induction Heating with Asymmetrical Voltage-Cancellation Control /  - 2011. In: Journal of  Electrical and Electronics Engineering. Vol. 4, no. 1 (2011), p. 75-78. - ISSN 1844-6035
 • PÁSTOR, Marek - DUDRIK, Jaroslav: Grid-tied Multilevel Inverter With Predictive Current Control /  - 2012. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 5, no. 1 (2012), p. 173-178. - ISSN 1844-6035
 • PÁSTOR, Marek - DUDRIK, Jaroslav: Grid-tied 15-level Cascade Inverter with Predictive Current Control /  - 2012. In: Electronics and Electrical Engineering. - 2012 Vol. 18, no. 9 (2012), p. 19-22. - ISSN 1392-1215
 • PÁSTOR, Marek - DUDRIK, Jaroslav: Predictive Current Control of Grid-tied Cascade H-bridge Inverter /  - 2013. In: Automatika : Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications. Vol. 54, no. 3 (2013), p. 308-315. - ISSN 1848-3380
 • PÁSTOR, Marek - DUDRIK, Jaroslav: Design of Output LCL Filter for 15-level Cascade Inverter /  - 2013. In: Electronics and Electrical Engineering. Vol. 19, no. 8 (2013), p. 45-48. - ISSN 1392-1215
 • PÁSTOR, Marek - DUDRIK, Jaroslav: Comparison of MPC and PI controller for grid-connected cascade inverter /  - 2014. In: Elektronika ir Elektrotechnika. Vol. 20, no. 6 (2014), p. 46-50. - ISSN 1392-1215
 • PÁSTOR, Marek - DUDRIK, Jaroslav - VACEK, Marek: Predictive Power Control of Grid-Tied Multilevel Inverter /  - 2013. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 13, č. 3 (2013), s. 3-7. - ISSN 1335-8243 
 • PÁSTOR, Marek - DUDRIK, Jaroslav: Výstupný LCL filter pre kaskádový striedač /  - 2014. In: Časopis EE: Časopis pre elektrotechniku a energetiku. Roč. 20, č. 6 (2014), s. 39-41. - ISSN 1335-2547
 • PÁSTOR, Marek - DUDRIK, Jaroslav: Kaskádový fotovoltický striedač pre distribuovaný zdroj elektrickej energie /  - 2011. In: Elektroenergetika. Roč. 4, č. 4 (2011), s. 5-10. - ISSN 1337-6756