en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Marek Pástor, PhD.

doc. Ing. Marek Pástor, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B208
+421 55 602 2273, e-mail:

 

Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (2010) – Technická univerzity v Košiciach, odbor Elektrotechnika
 • PhD. (2014) – Technická univerzity v Košiciach, odbor Silnoprúdová elektrotechnika
 • doc. (2021) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Silnoprúdová elektortechnika

Oblasti odborného záujmu:

 • Výkonová elektronika (mäkké spínanie, obojsmerné DC/DC meniče, AC/DC meniče pripojené do siete)

Riešené projekty:

 • VEGA 1/0363/23 - Výskum vysokoúčinných elektromechanických systémov s aplikáciami pre elektromobilitu
 • APVV-19-0210 – HIL emulátor riadenia malých vodných elektrární
 • APVV-18-0436 - Vývoj modulárneho trakčného akumulátora a optimalizácia spotreby energie elektrického midibusu
 • VEGA 1/0187/18 - Vývoj dynamicky náročných a energeticky optimálnych elektromechanických systémov (2018 - 2020)
 • Grant FEI 2017-40 - Vysokofrekvenčné meniče s vysokou účinnosťou premeny elektrickej energie (2018)
 • APVV-15-0750 - Modulárny výkonový menič pre kompaktné aktuátory s presnou prevodovkou (2016-2020)
 • VEGA 1/0464/15 – Výskum nových princípov a metód pre návrh elektrotechnických systémov (2015 - 2017) 
 • Grant FEI 2015-3 - Sieťová nabíjačka akumulátorov pre elektromobily (2016)
 • OPVaV: ITMS 26220220182 – Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, Aktivita 3.2: Pilotné projekty v odbore Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy, odborný pracovník, (2013 - 2015)
 • APVV-0185-10 – Výskum výkonových polovodičových meničov s vysokou účinnosťou premeny elektrickej energie, riešiteľ, (2011 - 2014)

Publikačná činnosť:

5 najvýznamnejších publikácií:

 • BIĽANSKÝ, Juraj - LACKO, Milan - PÁSTOR, Marek - MARCINEK, Adrián - ĎUROVSKÝ, František: Improved Digital Twin of Li-Ion Battery Based on Generic MATLAB Model /  - 2023. In: Energies. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 16, č. 3 (2023), s. [1-21] [online]. - ISSN 1996-1073 
 • PÁSTOR, Marek - LACKO, Milan - DUDRIK, Jaroslav - MARCINEK, Adrián: Soft-Switching Full-Bridge DC-DC Converter with Energy Recovery Capacitor Snubber /  - 2023. In: Energies. - Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 16, č. 4 (2023), s. [1-18] [online]. - ISSN 1996-1073 
 • DUDRIK, Jaroslav - PÁSTOR, Marek - LACKO, Milan - ŽATKOVIČ, Róbert: Zero-voltage and zero-current switching PWM DC–DC converter using controlled secondary rectifier with one active switch and nondissipative turn-off snubber /  - 2018. In: IEEE Transactions on Power Electronics. Vol. 33, no. 7 (2018), p.  6012-6023. - ISSN 0885-8993  
 • DUDRIK, Jaroslav - PÁSTOR, Marek - LACKO, Milan - ŽATKOVIČ, Róbert: High-Frequency Soft-Switching PWM DC-DC Converter with Active Output Rectifier Operating  as a Current Source for Arc Welding Applications /  - 2017. In: Electric Power Components and Systems. Vol. 45, no. 6 (2017), p. 681-691. - ISSN 1532-5008 
 • DUDRIK, Jaroslav - BODOR, Marcel - PÁSTOR, Marek: Soft Switching Full – Bridge PWM DC - DC Converter with Controlled Output Rectifier and Secondary Energy Recovery Turn - Off Snubber / - 2014. In: IEEE Transactions on Power Electronics. Vol. 29, no. 8 (2014), p. 4116-4125. - ISSN 0885-8993