en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. Dávid Bodnár

Ing. Dávid Bodnár

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B217
+421 55 602 2269, e-mail: david.bodnar@tuke.sk


Odborná spôsobilosť:

  • Ing. (2021) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Elektrotechnické systémy

Oblasti odborného záujmu:

  • Hybrid energy storage systems
  • Battery modeling
  • Energy management systems

Riešené projekty:

  • APVV-18-0436 Vývoj modulárneho trakčného akumulátora a optimalizácia spotreby energie elektrického midibusu (2019 - 2023) - člen riešiteľského kolektívu

Publikačná činnosť:

Najvýznamnejšie publikácie:

  • Methodology of Battery Life Prediction for Hybrid Energy Storage System in Electric Vehicles / Dávid Bodnár, Juraj Biľanský, František Ďurovský - 2022. In: Proceedings of the 11th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering, ELEKTROENERGETIKA 2022. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 283-288 [CD-ROM]. - ISBN 9788055341040