en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. Daniel Gordan

Ing. Daniel Gordan

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B224
+421 55 602 2155, e-mail: daniel.gordan@tuke.sk


Odborná spôsobilosť:

  • Ing. (2023) - Technická univerzita v Košiciach, odbor Priemyselná elektrotechnika

Oblasti odborného záujmu:

  • Výkonová elektronika, meniče, zvyšovanie účinnosti