en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. Peter Bober, PhD.

Ing. Peter Bober, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B223
+421 55 602 2281, e-mail: peter.bober@tuke.sk


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (1987) – Vysoká škola technická v Košiciach, odbor Technická kybernetika
 • PhD. (CSc.)  (1993) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Elektrická trakcia a elektrické pohony

Oblasti odborného záujmu:

 • Optimalizácia v elektrických pohonoch (diskrétna aj spojitá)
 • Genetické algoritmy

Riešené projekty:

 • 1992 - 1994 TEMPUS S_JEP 2177, "Microprocessor Controlled Electrical Drives"
 • 1995 - 1997 TEMPUS S_JEP 09484, "Information Systems in Industry"
 • 1997 - 1999 TEMPUS S_JEP 12337-97, "Extension - Education in Industrial Standards for Information Technologies - Introduction of New Degree Courses"
 • 1998 - 1999 SOCRATES N°56193-CP-1-98-1-SK-ODL-ODL, "WELLDONE -Web Learning Support Environment for Disabled People"
 • 1999 - 2001 TEMPUS IB_JEP 14092_1999 "STAMP" European Standards for Advanced Manufacturing Technologies and Intellectual Properties
 • 2003 - 2005  Leonardo da Vinci SK/03/B/F/PP-177014, IMPROHEALTH „Improvement of the Quality, Efectiveness and Efficiency of Healthcare Services through Vocational Education and Training“
 • 2010 - 2011  Aplikácie metód umelej inteligencie v riadení priemyselných systémov, VEGA 1/0006/10
 • 2010 - 2013  Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky, ITMS 26220120055
 • 2007 - 2013  Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, ITMS 26220220182
 • 2013 - 2015  E-MLAB súbor originálnych laboratórnych pracovísk pre podporu a rozšírenie možností výskumno-výučbových laboratórií v odbore Mechatronika, KEGA  011TUKE - 4/2013
 • 2015 - 2017  Výskum nových princípov a metód pre návrh elektrotechnických systémov, VEGA 1/0464/15

Spolupráca s praxou:

 • Vývoj elektrického pohonu pre elektroiskrové obrábacie centrum, VUMA Nová Dubnica
 • Riadenie technológie tvarohovej linky, Cassoviamilk, a.s. Košice
 • Riadiaci program sterilizátora, Caspos s.r.o., Košice
 • Návrh systému a softvéru pre dochádzkový, prístupový a stravovací systém, Autrin s.r.o., Košice
 • Návrh a realizácia špeciálnych periférií pre počítač (palubné prístroje leteckého simulátora), Autrin s.r.o., Košice
 • Návrh a realizácia prototypu krokového motora s asymetrickým statorom, Autrin s.r.o., Košice

Publikačná činnosť:

Najvýznamnejšie publikácie:

 • Bober, P.: Measurement of BLDC Motor Efficiency for Commutation Angle Optimisation. In: The Publications of the MultiScience - 29. microCAD International Multidisciplinary Scientific Conference : 9. - 10. April 2015, Miskolc. - Miskolc : University of Miskolc, 2015 S. 1-8. - ISBN 978-963-358-061-5
 • Bober, P.: Simulation for IT Service Desk Improvement. In: Quality Innovation Prosperity. Roč. 18, č. 1 (2014), s. 47-58. - ISSN 1335-1745
 • Bober, P.: Pneumatické a hydraulické pohony. Košice : TU - 2012. - 107 s. - ISBN 978-80-553-0893-7.
 • Zgodavová, K. – Bober, P.: An Innovative Approach to the Integrated Management System Development: SIMPRO-IMS Web Based Environment. In: Quality Innovation Prosperity, Vol: 16,  Issue: 2 (2012), p.59-70, ISSN 1335-1745
 • Bober, P.: Použitie genetických algoritmov pre optimalizáciu rezných plánov. In: Kvalita Inovácia Prosperita. roč. 12, č. 2 (2008), s. 1-10, ISSN 1335-1745
 • Bober, P.: Rozvrhovanie výroby pomocou genetických algoritmov (Production Scheduling by Genetic Algorithm). In: Kvalita Inovácia Prosperita (Quality Innovation Prosperity), 2005, vol. 9, no. 1, pp. 10-18. ISSN 1335-1745
 • Bober, P. – Girman, M.: Design and Simulation of a Holonic Assembly System. In Acta Electrotechnica et Informatica. Vol. 4, No. 3, 2004, pp. 39-43, ISSN 1335-8243
 • Bober, P.: Riadiace systémy a ich programovanie : Zlepšovanie procesu tvorby softvéru.  Žilina : Blaha, - 2000. - 123 s. - ISBN 80-88948-05-3.
 • Bober, P: “Task Scheduling for Parallel Simulation Using Genetic Algorithms”, In Journal of Electrical Engineering, No. 7-8, Vol. 50, 1999, p.242-244., ISSN 1335-3632
 • Bober, P: “Matematický model generátora pary pre riadenie s neúplnou informáciou”, In časopis Energetika, Vol. 49, No. 1, 1999, s. 8-9, ISSN 0375-8842

Ocenenia:

 • Druhé miesto v kategórii „Course“ na súťaži konanej v rámci 5th International Conference Virtual University, 16.-17.12.2004, Bratislava

Iné: