en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Jaroslava Žilková, PhD.

doc. Ing. Jaroslava Žilková, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B207
+421 55 602 2274, e-mail:


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (1981) - Vysoká škola technická v Košiciach, odbor Technická kybernetika
 • PhD. (2001) - Žilinská univerzita v Žiline, odbor Silnoprúdová elektrotechnika
 • doc. (2008) - Žilinská univerzita v Žiline, odbor Silnoprúdová elektrotechnika

Oblasti odborného záujmu:

 • Moderné metódy riadenia elektrických pohonov
 • Metódy umelej inteligencie a ich aplikácie
 • Robotika

Riešené projekty:

 • FLACE – Flexible Learning and Continual Education, Tempus JEP 11366-96, 1996–1999
 • ELINA – Training in Electrical Engineering for Industry Automation, Leonardo da Vinci SK/98/2/05381/PI/II.1.1.c/CONT, 2000–2001
 • VAT – Virtuálny autorský tím pre dištančné on line vzdelávanie. Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation OSF programu IDEP (Inernet Distance Education Program) č. G/358/02/61300 (2003 – 2004)
 • Moderné metódy identifikácie a riadenia priemyselných sústav, grantový projekt VEGA–1/9033/02
 • Moderné metódy riadenia pre mechatronické systémy, Grantová úloha VEGA 1/9277/02
 • Inteligentné mechatronické systémy, Grantová úloha VEGA 1/2177/05
 • Moderné metódy riadenia elektrických pohonov, grantový projekt VEGA–1/4076/07
 • Aplikácie metód umelej inteligencie v riadení priemyselných systémov, grantový projekt VEGA–1/0006/10
 • Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponentyII, projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, OPVaV-2008/2.1/01-SORO, ITMS-26220120046
 • Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky, projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, OPVaV-2008/2.1/03-SORO, ITMS-26220120055
 • Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty Code ITMS 26220120046, (9/2010 - 8/2013) The project is funded by European Community, ERDF – European regional development fund. Project contractor: University of Žilina, co-operation FEI TU Košice.
 • Výskum výkonových polovodičových meničov s vysokou účinnosťou premeny elektrickej energie-projekt APVV-0185-10, 2011-14
 • Výskum nových princípov a metód pre návrh elektrotechnických systémov. Grantový projekt VEGA-1/0464/15, 2015-2017
 • Výskum vysokoúčinných  elektromechanických systémov s aplikáciami pre elektromobilitu, VEGA 1/0363/23

Publikačná činnosť:

Najvýznamnejšie publikácie:

 • Timko J., Žilková J., Balara, D.: Aplikácie umelých neurónových sietí v elektrických pohonoch. Calypso s.r.o., Košice, 2002. pp.239. ISBN- 80-85723-27-1, arch.č. 0016045  monografia
 • Timko J., Žilková J., Girovský P.: Modelovanie a riadenie elektrických pohonov s využitím neurónových sietí, C-PRESS, Košice, 2009, ISBN 978-80-8086-124-7, monografia
 • Žilková J., Timko J., Girovský P.: Modelling and control of tinning line entry section using neural networks, International Journal of Simulation Modelling. Vol. 11, no. 2, 2012, p. 1-12. - ISSN 1726-4529
 • Žilková, J. - Girovský, P. - Batmend, Mišél: Modelling the Technological Part of a Line by Use of Neural Networks /  - 2014. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 239 (2014), p. 349-258. - ISSN 2194-5357
 • Žilková J., Timko J., Girovský P.: An inverse neural model for controlling non-linear dynamic systems, Acta technica ČSAV, 2003, ISSN 0001-7043
 • Žilková J., Timko J., Girovský P.: Nonlinear system control using neural networks, Acta Polytechnica Hungarica, 2006, ISSN 1785-8860
 • Timko J., Žilková J., Girovský P.: Shaft sensorless vector control of an induction motor, Acta Technica ČSAV, 2007, ISSN 0001-7043
 • Girovský P., Timko J., Žilková J.: Modelling of neural network speed estimator for field oriented control of induction motor, Metalurgija. Vol. 49, no. 2, 2010, p. 231-235. - ISSN 0543-5846
 • Girovský P., Timko J., Žilková J.: Shaft Sensor-less FOC Control of an Induction Motor Using Neural Estimators, Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 9, no. 4, 2012, p. 31-45. - ISSN 1785-8860
 • Girovský P., Žilková J., Timko J.: The neural speed controller for the induction motor, EDPE’05, Dubrovnik, Croatia, 2005, ISBN 953-6037-43-2