en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. Ján Bačík, PhD.

Ing. Ján Bačík, PhD.

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 9, 042 00 Košice

2. poschodie, B-blok, č.dv. B217
+421 55 602 2283, e-mail:


Som denný doktorand a v rámci svojej dizertačnej práce sa veneujem bezpilotným prostriedkom a robotike. V rámci môjho štúdia som vytvroil propagačnú stránku určenú na prezentovanie mojej práce na katedre a populizácie robotiky.

 

Viac informácii o mojej práci a o projektoch, ktoré riešim v ramci katedry nájdete na:

http://www.smartroboticsys.eu/