en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. Ján Bačík, PhD.

Ing. Ján Bačík, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B229
+421 55 602 2251, e-mail:


Odborná spôsobilosť:

 • Bc. (2010) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Mechatronika
 • Ing. (2012) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Mechatronika
 • PhD. (2016) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Elektrotechnika

Oblasti odborného záujmu:

 • Mobilná robotika
 • Priemyselná automatizácia
 • Elektronika

Riešené projekty:

 • VEGA 1/0363/23 Výskum vysokoúčinných elektromechanických systémov s aplikáciami pre elektromobilitu - člen riešiteľského kolektívu
 • APVV 15-750 Modulárny výkonový menič pre kompaktné aktuátory s presnou prevodovkou - člen riešiteľského kolektívu

Spolupráca s praxou:

 • Vývoj autonómneho mobilného robota so spoločnosťou Photoneo s.r.o.

Publikačná činnosť:

5 najvýznamnejších publikácií:

 • Bačík, Ján ml. - Tkáč, Peter - Hric, Ladislav - Alexovič, Stanislav - Kyslan, Karol - Olexa, Richard - Perduková, Daniela: Phollower—The Universal Autonomous Mobile Robot for Industry and Civil Environments with COVID-19 Germicide Addon Meeting Safety Requirements /  - 2020. In: Applied sciences. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 10, č. 21 (2020), s. [1-16] [online]. - ISSN 2076-3417
 • Alexovič, Stanislav - Lacko, Milan - Bačík, Ján ml. - Perduková, Daniela: Introduction into Autonomous Mobile Robot Research and Multi Cooperation /  - 2021. In: Artificial Intelligence in Intelligent Systems : proceedings of 10th Computer Science On-line Conference 2021, Vol. 2. - Cham (Švajčiarsko) : Springer s. 326-336 . - ISBN 978-3-030-77444-8  - ISSN 2367-3370
 • Bačík, Ján ml. - Ďurovský, František - Biroš, Milan - Kyslan, Karol - Perduková, Daniela - Padmanaban, Sanjeevikumar: Pathfinder-Development of Automated Guided Vehicle for Hospital Logistics /  - 2017. In: IEEE Access. Vol. 5 (2017), p. 26892-26900. - ISSN 2169-3536
 • Bačík, Ján ml. - Ďurovský, František - Fedor, Pavol - Perduková, Daniela: Autonomous flying with quadrocopter using fuzzy control and ArUco markers /  - 2017. In: Intelligent Service Robotics. Vol. 10, no. 3 (2017), p. 185-194. - ISSN 1861-2776
 • Perduková, Daniela - Fedor, Pavol - Bačík, Ján ml. - Herčko, Jozef - Rofár, Ján: Multi-motor drive optimal control using a fuzzy model based approach /  - 2017. In: Journal on Ambient Intelligence and Smart Environments. Vol. 9, no. 3 (2017), p. 329-344. - ISSN 1876-1364