en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. Peter Hajsák

Ing. Peter Hajsák

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B212
+421 55 602 2264, e-mail:


Odborná spôsobilosť:

  • Ing. (2013) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Elektrotechnika

Oblasti odborného záujmu:

  • Silnoprúdová elektrotechnika
  • Elektrické stroje

Riešené projekty:

  • Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponentyII, projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, OPVaV-2008/2.1/01-SORO, ITMS-26220120046
  • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, OPVaV-2012/2.2/08-RO, ITMS-26220220182

Iné:

  • Slovenská elektrotechnická spoločnosť (člen)
  • Člen inventarizačnej komisie
  • Zástupca katedry pre bezpečnosť pri práci