en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. Lukáš Pancurák

Ing. Lukáš Pancurák

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B217
+421 55 602 2283, e-mail: lukas.pancurak@tuke.sk


Odborná spôsobilosť:

  • Ing. (2022) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Elektrotechnické systémy

Oblasti odborného záujmu:

  • Prediktívne riadenie s modelom
  • Regulované pohony

Riešené projekty:

  • APVV-18-0436 Vývoj modulárneho trakčného akumulátora a optimalizácia spotreby energie elektrického midibusu (2019 - 2023) - člen riešiteľského kolektívu