en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. Viktor Šlapák, PhD.

Ing. Viktor Šlapák, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B210
+421 55 602 2271, e-mail:


Odborná spôsobilosť:

 • Bc. (2010) - Technická univerzita v Košiciach, odbor Mechatronika
 • Ing. (2012) - Technická univerzita v Košiciach, odbor Mechatronika
 • PhD. (2016) - Technická univerzita v Košiciach, odbor Elektrotechnika

Oblasti odborného záujmu:

 • Riadenie elektrických pohonov
 • Mikroprocesorová technika
 • Priemyselné meniče
 • Elektronika

Riešené projekty:

 • ESA PECS SK6-12 Advanced Electronics with Supercaps - člen riešiteľského kolektívu
 • VEGA 1/0363/23 Výskum vysokoúčinných elektromechanických systémov s aplikáciami pre elektromobilitu - člen riešiteľského kolektívu
 • APVV-18-0436 Vývoj modulárneho trakčného akumulátora a optimalizácia spotreby energie elektrického midibusu - člen riešiteľského kolektívu
 • APVV 15-750 Modulárny výkonový menič pre kompaktné aktuátory s presnou prevodovkou - člen riešiteľského kolektívu

Spolupráca s praxou:

 • Dlhodobá spolupráca so SPINEA s.r.o. Prešov v oblasti vývoja a skúšobníctva elektrických aktuátorov
 • Modernizácia riadiaceho systému bubnových nožníc, pre Datakon Košice, 2016.

Publikačná činnosť:

Najvýznamnejšie publikácie:

 • K. Kyslan, V. Šlapák, V. Fedák, F. Ďurovský and K. Horváth, "Design of load torque and mechanical speed estimator of PMSM with unscented Kalman filter — An engineering guide," 2017 19th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics (EDPE), Dubrovnik, Croatia, 2017, pp. 297-302, doi: 10.1109/EDPE.2017.8123249 (19 citácií).
 • V. Šlapák, K. Kyslan, M. Lacko, V. Fedák, F. Ďurovský, "Finite Control Set Model Predictive Speed Control of a DC Motor," Mathematical Problems in Engineering, 2016, https://doi.org/10.1155/2016/9571972 (15 citácií).
 • K. Kyslan, V. Šlapák, F. Ďurovský, V. Fedák and S. Padmanaban, "Feedforward Finite Control Set Model Predictive Position Control of PMSM," 2018 IEEE 18th International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC), Budapest, Hungary, 2018, pp. 549-555, doi: 10.1109/EPEPEMC.2018.8521989 (11 citácií).
 • V. Šlapák, K. Kyslan, and F. Ďurovský, “Position Controller for PMSM Based on Finite Control Set Model Predictive Control”, Elektronika ir Elektrotechnika, vol. 22, no. 6, pp. 17 - 21, Dec. 2016 (12 citácií).
 • V. Šlapák et al., “Measurement and Modelling of a Cycloidal Gearbox in Actuator with Permanent Magnet Synchronous Machine,” Machines, vol. 10, no. 5, p. 344, May 2022, doi: 10.3390/machines10050344 (3 citácie)
 • K. Kyslan, V. Šlapák, V. Petro, A. Marcinek and F. Ďurovský, "Speed Sensorless Control of PMSM with Unscented Kalman Filter and Initial Rotor Alignment," 2019 International Conference on Electrical Drives & Power Electronics (EDPE), The High Tatras, Slovakia, 2019, pp. 373-378, doi: 10.1109/EDPE.2019.8883918.