en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ing. Viktor Šlapák, PhD.

Ing. Viktor Šlapák, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 9, 042 00 Košice

2. poschodie, B-blok, č.dv. 224
+421 55 602 2283, e-mail:

Vyučuje predmety:


Odborná spôsobilosť

  • Bc. (2010) - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, odbor Mechatronika
  • Ing. (2012) - Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, odbor Mechatronika

Oblasti odborného záujmu

  • Riadenie elektrických pohonov
  • Mikroprocesorová technika
  • Priemyselné meniče