en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Milan Lacko, PhD.

doc. Ing. Milan Lacko, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B213
+421 55 602 2268, e-mail:


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (2005) - Technická univerzita v Košiciach, odbor Elektrické pohony
 • PhD. (2010) - Technická univerzita v Košiciach, odbor Silnoprúdová elektrotechnika
 • doc. (2018) - Technická univerzita v Košiciach, odbor Silnoprúdová elektrotechnika

Oblasti odborného záujmu:

 • Mikrokontroléry, embedded systémy
 • Výkonová elektronika
 • Obnoviteľné zdroje energie a ich využívanie
 • Projektovanie, EPLAN

Riešené projekty:

Zodpovedný riešiteľ:

 • Vývoj modulárneho trakčného akumulátora a optimalizácia spotreby energie elektrického midibusu, APVV-18-0436, 2019 – 2023
 • Inovácia výučby riadenia mechatronických systémov, KEGA, 042TUKE-4/2012, 2012 - 2014

Člen riešiteľského kolektívu:

 • Inteligentný pohon s päťfázovým asynchrónnym motorom, APVV, 2017 - 2021
 • Modulárny vývojový systém riadenia elektrárenských blokov na báze DCS, APVV, 2017 - 2020
 • Modulárny výkonový menič pre kompaktné aktuátory s presnou prevodovkou,APVV, 2016 - 2020
 • Nové technológie vo výučbe mechatronických predmetov, Nadácia Tatra banky, 2016 - 2017, zástupca zodpovedného riešiteľa
 • Výskum nových princípov a metód pre návrh elektrotechnických systémov, VEGA 1/0464/15, 2015 – 2017
 • Národný projekt: Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, CVTI SR, ESF: OP Vzdelávanie, 2015
 • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, projekt Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, OP Výskum a Vývoj (ITMS 26220220182), 2013 – 2015
 • Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE, ESF OP Vzdelávanie, ITMS 26110230093, 2014 – 2015
 • Výskum výkonových polovodičových meničov s vysokou účinnosťou premeny elektrickej energie, APVV-0185-10, 2011 – 2014

Publikačná činnosť:

5 najvýznamnejších publikácií:

 • Improved Digital Twin of Li-Ion Battery Based on Generic MATLAB Model, J Bilansky, M Lacko, M Pastor, A Marcinek, F Durovsky, Energies 16 (3), 1194, 2023
 • Zero-voltage and zero-current switching PWM DC-DC converter using controlled secondary rectifier with one active switch and nondissipative turn-off snubber, J Dudrik, M Pástor, M Lacko, R Žatkovič, IEEE Transactions on power electronics 33 (7), 6012-6023, 2017
 • Current Limitation Method for Control of Five-Phase Induction Machines, K Kyslan, M Lacko, Ž Ferková, V Petro, S Padmanaban, D Perduková, International Transactions on Electrical Energy Systems 2022
 • Soft-Switching Full-Bridge DC-DC Converter with Energy Recovery Capacitor Snubber, M Pastor, M Lacko, J Dudrik, A Marcinek, Energies 16 (4), 1591, 2023
 • Cyclic tester of battery cells for electric vehicles, J Biľanský, T Merva, J Ivan, A Marcinek, M Lacko, 2021 IEEE International Workshop of Electronics, Control, Measurement, Signals and their application to Mechatronics (ECMSM) 

Ocenenia:

 • Ocenenie Dekana za prínos v oblasti projektovej činnosti do 35 rokov – 2014
 • 4. miesto v súťaži „Na komín 2014“ v kategórii II – univerzity a nezávislé tímy
 • Víťaz o najlepší poster, 2007, 7th PhD. Student Conference, FEI – TU Košice, 2007
 • Dialogue paper award: Olejár M., Ruščin V., Lacko M., Dudrik J.: Bi-directional DC/DC converter for Hybrid Battery. EDPE 24-26 September 2007, The High Tatras, Slovakia.
 • 3. miesto Fakultného kola ŠVOS, 2005, 5th PhD Student Conference, FEI – TU Košice, 2005
 • 1. miesto Katedrové kolo ŠVOS, 2005, Katedra elektrických pohonov a mechatroniky, FEI – TU Košice, 2005
 • Spoluautor 7 patentov a/alebo úžitkových vzorov