en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Viliam Fedák, PhD.

doc. Ing. Viliam Fedák, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 9, 042 00 Košice

2. poschodie, B-blok, č.dv. 238
+421 55 602 2278, e-mail: viliam.fedak@tuke.sk