en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Michal Kostelný, CSc.

doc. Ing. Michal Kostelný, CSc.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B223
+421 55 602 2281, e-mail:


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (1970) – Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, odbor Elektrické stroje a prístroje
 • CSc. (1983) – Vysoká škola technická v Košiciach, odbor Silnoprúdová elektrotechnika
 • doc. (1986) – Vysoká škola technická v Košiciach, odbor Silnoprúdová elektrotechnika

Oblasti odborného záujmu:

 • Špeciálne elektrické stroje malého výkonu
 • E-learningové technológie vo výučbe Elektrických strojov
 • Automatizačná technika

Riešené projekty:

 • Výskum vlastností malých elektrických motorov pri neharmonickom napájaní, APVV 510-06 (2007-2010)
 • Efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie pomocou moderných výkonových polovodičových meničov a špeciálnych elektrických strojov, VEGA 1/2178/05, (2005-2007)
 • Interactive and Uniefied E-based Education and Training in Electrical Engineering, Leonardo da Vinci II, CZ/02/B/F/PP/134009, INETELE, (2003-2005)
 • Vývoj špeciálnych elektrických pohonov pre priemyselnú automatizáciu, VEGA 1/8127/01, (2001-2003)
 • Vývoj malých reluktančných motorov s nesymetrickými štruktúrami, VEGA 1/5004/98, (1998–2001)
 • Návrh reluktančných motorov s nesymetrickými štruktúrami, VEGA, (1998-2000)
 • Špeciálne elektrické pohony malého výkonu, Inštitucionálny výskum č. 41152, (1996-1998)

Publikačná činnosť:

Najvýznamnejšie publikácie:

 • Fedák V., Kostelný M., Kaňuch J.: Interactive e-learning Tool for Electrical Machines, 4th International Conference on Emerging e-learning Technologies and Applications, ICETA 2005, pp. 263 – 266, Košice 2005
 • Kostelný M., Fedák V., Kaňuch J.: Interactive e-learning module on Transformers, ISEM 2005, XIII. International Symposium on Electric Machinery, pp. 99 -106, Praha 2005
 • Kostelný M., Fedák V., Kaňuch J., Slovenčák E.: Interactive e-learning Module “AC Machines – Synchronous machines”, ISEM 2006, XIV. International Symposium on Electric Machinery, pp.100 – 106 , Czech Technical University Prague 2006, ISBN 80-0103548-4
 • Kostelný M., Fedák V.: Systenatic E-learning Soliution of AC Machines Explanation Based on Phasor Theory, ICETA 2007, 5th Conf. On Emerging e-Learning Technologies and Applications, The Higes Tatras Slovakia, September 6-8 2007, pp.251 – 254, ISBN 978-80- 8086-061-5
 • Kostelný M., Smolej D.: Permanent Magnet Synchronous Machine with a Toroidal Winding ISEM 2007, XV. International Symposium on Electric Machinery, CzechTechnical University Prague 5.–6. September 2007, pp.95 -104, ISBN 978-80-01-03807-9
 • Kostelný M.: Interktívne nástroje e-lerningového modulu Elektrické stroje, SEKEL 2007, 3.-5. září 2007, Fakulta strojní ČVUT, pp.133 – 140,ISBN 978-80-01-03804-8
 • Kostelný M., Fedák V.: Unified WEB Based Interactive Modules for AC Machines Teaching Using Phasor Theory, 16th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, Slovakia, September 24-26, 2007, pp.1-6, ISBN 978-80-8073-868-6
 • Kostelný M., Kaňuch J.: Inverse synchronous motor with permanent magnets. ISEM 2008, XVI. International Symposium on Electric Machinery in Praque, Czech Republic, ČVUT Praha 10.-11. sept. 2008. ISBN 978-80-01-04172-7
 • Kostelný M., Kaňuch J.: Experimentálna analýza vysokootáčkových motorov malého výkonu. Medzinárodná konferencia učiteľov elektrotechniky SEKEL 2008, Košice – Herľany, KEMPI FEI TU Košice, 16.-18. September. 2008, s. 150-152. ISBN 978-80-553-0065-8

Iné aktivity:

 • Riaditeľ speváckeho zboru TU v Košiciach Collegium Technicum