en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Peter Girovský, PhD.

doc. Ing. Peter Girovský, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

2. poschodie, B-blok, č.dv. B210
+421 55 602 2271, e-mail:

 


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (2003) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Elektrické pohony
 • PhD. (2009) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Silnoprúdová elektrotechnika
 • doc. (2021) – Technická univerzita v Košiciach, odbor Silnoprúdová elektrotechnika

Oblasti odborného záujmu:

 • Moderné metódy riadenia elektrických pohonov
 • Metódy umelej inteligencie
 • Snímacia a automatizačná technika
 • Robotika

Riešené projekty:

 • APVV-16-0206, Modulárny vývojový systém riadenia elektrárenských blokov na báze DCS
 • APVV-15-0750, Modulárny výkonový menič pre kompaktné aktuátory s presnou prevodovkou
 • APVV-0185-10, Výskum výkonových polovodičových meničov s vysokou účinnosťou premeny elektrickej energie
 • APVV-19-0210, HIL emulátor riadenia malých vodných elektrární
 • VEGA 1/0363/23, Výskum vysokoúčinných  elektromechanických systémov s aplikáciami pre elektromobilitu
 • VEGA 1/0187/18, Vývoj dynamicky náročných a energeticky optimálnych elektromechanických systémov
 • VEGA 1/0464/15, Výskum nových princípov a metód pre návrh elektrotechnických systémov
 • VEGA–1/0006/10, Aplikácie metód umelej inteligencie v riadení priemyselných systémov
 • VEGA–1/4076/07, Moderné metódy riadenia elektrických pohonov
 • VEGA–1/9033/02, Moderné metódy identifikácie a riadenia priemyselných sústav
 • Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty, projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, OPVaV-2008/2.1/01-SORO, ITMS-26220120003
 • Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponentyII, projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, OPVaV-2008/2.1/01-SORO, ITMS-26220120046
 • Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky, projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, OPVaV-2008/2.1/03-SORO, ITMS-26220120055
 • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, OPVaV-2012/2.2/08-RO, ITMS-26220220182

Spolupráca s praxou:

 • Štúdia pre výber vhodnej metódy merania záťaže v práčke - BSH Michalovce
 • Stroj pre fragmentáciu Parogenerátorov, návrh a realizácia riadenia modulov pozdĺžneho a priečneho delenia parogentrátorov - JAVYS Jaslovské Bohunice

Publikačná činnosť:

5 najvýznamnejších publikácií:

 • Žilková J., Timko J., Girovský P.: Modelling and control of tinning line entry section using neural networks, International Journal of Simulation Modelling. Vol. 11, no. 2, 2012, p. 1-12. - ISSN 1726-4529
 • Girovský P., Timko J., Žilková J.: Modelling of neural network speed estimator for field oriented control of induction motor, Metalurgija. Vol. 49, no. 2, 2010, p. 231-235. - ISSN 0543-5846
 • Girovský P., Žilková J., Kaňuch J.: Optimization of Vehicle Braking Distance Using a Fuzzy Controller, Energies. - Basel (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute Roč. 13, č. 11 (2020), s. 1-15 [online]. - ISSN 1996-1073
 • Girovský P., Timko J., Žilková J.: Shaft Sensor-less FOC Control of an Induction Motor Using Neural Estimators, Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 9, no. 4, 2012, p. 31-45. - ISSN 1785-8860
 • Kaňuch J., Girovský P.: The device to measuring of the load angle for salient-pole synchronous machine in education laboratory, Measurement. Vol. 116 (2018), p. 49-55. - ISSN 0263-2241

Iné:

 • Dynamometer na báze priemyselných meničov s dynamickou emuláciou mechanických záťaží, udelený patent č. 288670
 • recenzent časopisov Journal of Marine Science and Engineering, Energies, Applied Sciences, World Electric Vehicle Journal a Mathematical and Computational Applications (MDPI) a časopisu Acta Electrotechnika et Informatica.