en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

doc. Ing. Peter Girovský, PhD.

doc. Ing. Peter Girovský, PhD.

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechniky a mechatroniky
Letná 9, 042 00 Košice

2. poschodie, B-blok, č.dv. B210
+421 55 602 2271, e-mail:

 


Odborná spôsobilosť:

 • Ing. (2003) – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, v odbore Elektrické pohony
 • PhD. (2009) – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, v odbore Silnoprúdová elektrotechnika
 • Doc. (2021) – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, v odbore Silnoprúdová elektrotechnika

Oblasti odborného záujmu:

 • Moderné metódy riadenia elektrických pohonov
 • Metódy umelej inteligencie
 • Snímacia a automatizačná technika
 • Digitálne signálové procesory
 • Robotika

Riešené projekty:

 • Moderné metódy identifikácie a riadenia priemyselných sústav, grantový projekt VEGA–1/9033/02
 • Moderné metódy riadenia elektrických pohonov, grantový projekt VEGA–1/4076/07
 • Aplikácie metód umelej inteligencie v riadení priemyselných systémov, grantový projekt VEGA–1/0006/10
 • Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponenty, projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, OPVaV-2008/2.1/01-SORO, ITMS-26220120003
 • Moderné metódy riadenia elektrických pohonov, grantový projekt VEGA-1/4076/07
 • Centrum excelentnosti výkonových elektronických systémov a materiálov pre ich komponentyII, projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, OPVaV-2008/2.1/01-SORO, ITMS-26220120046
 • Výskum výkonových polovodičových meničov s vysokou účinnosťou premeny elektrickej energie-projekt APVV-0185-10
 • Centrum excelentnosti integrovaného výskumu a využitia progresívnych materiálov a technológií v oblasti automobilovej elektroniky, projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, OPVaV-2008/2.1/03-SORO, ITMS-26220120055
 • Inovácia výučby riadenia mechatronických systémov, projekt KEGA 042TUKE-4/2012
 • Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, projekt Európskeho fondu regionálneho rozvoja, operačný program Výskum a vývoj, OPVaV-2012/2.2/08-RO, ITMS-26220220182

Publikačná činnosť: (10 najvýznamnejších publikácií)

 • Timko J., Žilková J., Girovský P.: Modelovanie a riadenie elektrických pohonov s využitím neurónových sietí, C-PRESS, Košice, 2009, ISBN 978-80-8086-124-7
 • Žilková J., Timko J., Girovský P.: Modelling and control of tinning line entry section using neural networks, International Journal of Simulation Modelling. Vol. 11, no. 2, 2012, p. 1-12. - ISSN 1726-4529
 • Žilková J., Timko J., Girovský P.: An inverse neural model for controlling non-linear dynamic systems, Acta technica ČSAV, 2003, ISSN 0001-7043
 • Žilková J., Timko J., Girovský P.: Nonlinear system control using neural networks, Acta Polytechnica Hungaria, 2006, ISSN 1785-8860
 • Timko J., Žilková J., Girovský P.: Shaft sensorless vector control of an induction motor, Acta Technica ČSAV, 2007, ISSN 0001-7043
 • Girovský P., Timko J., Žilková J.: Modelling of neural network speed estimator for field oriented control of induction motor, Metalurgija. Vol. 49, no. 2, 2010, p. 231-235. - ISSN 0543-5846
 • Girovský P., Timko J., Žilková J.: Shaft Sensor-less FOC Control of an Induction Motor Using Neural Estimators, Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 9, no. 4, 2012, p. 31-45. - ISSN 1785-8860
 • Girovský P., Žilková J., Timko J., Girovský J.: An adaptive neurocontroller for induction motors, Communications. Roč. 15, č. 3, 2013, s. 68-72. - ISSN 1335-4205
 • Girovský P., Žilková J., Timko J.: The neural speed controller for the induction motor, EDPE’05, Dubrovnik, Croatia, 2005, ISBN 953-6037-43-2
 • Girovský P., Timko J., Žilková J., Fedák V.: Neural estimators for shaft sensorless FOC control of induction motor, EPE-PEMC 2010 : 14th International Power Electronics and Motion Control Conference, 6-8. September 2010, Ohrid, Macedonia. - Skopje, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, 2010, P. T7-1-T7-5. - ISBN 978-1-4244-7854-5