en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Zadania BP pre študentov 3.ročníka Bc. štúdia

Zadania BAKALÁRSKYCH PRÁC si študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia môžu prevziať v stredu 3. mája 2017 o 13:00 hodine v miestnosti č. 215.