en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Pracovna ponuka - Expert odvetvia kriminalistická a požiarna elektrotechnika

Oznámenie o voľnom funkčnom mieste experta oddelenia elektrotechniky, elektroniky a technickej diagnostiky odboru kriminalistickej identifikácie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru.

Bližšie info o pracovnej ponuke.