en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

MAGNA - Technical day

Dňa 22.apríla 2024 v čase od 9:00 do 12:00 sa v Univerzitnej knižnici TUKE bude konať akcia - MAGNA Technical day.