en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Zmena termínu Ing. štátnych skúšok

Štátne záverečné skúšky pre študijný program Priemyselná elektrotechnika sa na Katedre elektrotechniky a mechatroniky mali konať v dňoch 21-22.5.2024.

Z pracovných dôvodov, niektorí členovia štátnicových komisíí budú v tomto termíne mimo, preto sa štátne záverečné skúšky pre študijný program Priemyselná elektrotechnika budú konať v novom termíne: 23.-24.5.2024