en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Bc. štátnych skúšok 2024

Štátne skúšky pre Bc. študijný program Aplikovaná elektrotechnika sa budú konať dňa 18. júna 2024.

HARMONOGRAM BC. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2024