en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Harmonogram Ing. štátnych skúšok 2024

Štátne skúšky pre Ing. študijný program Priemyselná elektrotechnika sa budú konať v dňoch 23. a 24. mája 2024.

HARMONOGRAM ING. ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 2024: