en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Záverečné práce pre študentov vo firme BSH

Spoločnosť BSH Drives and Pumps s.r.o. so sídlom v Michalovciach, ktorej hlavnou činnosťou je vývoj a produkcia elektromotorov a púmp pre bielu techniku, ponúka študentom možnosť riešiť záverečné práce z praxe.

Zoznam tém záverečných prác

V prípade záujmu o niektorú z prác v spoločnosti BSH kontaktujte vedúcu katedry prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD.