en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Záverečné práce pre študentov vo firme BSH

Spoločnosť BSH Drives and Pumps s.r.o. so sídlom v Michalovciach, ktorej hlavnou činnosťou je vývoj a produkcia elektromotorov a púmp pre bielu techniku, ponúka študentom možnosť riešiť záverečné práce z praxe.

Ponuka záverečnách prác v spoločnosti BSH:

  1. Implementing haptic feedback in consumer electronic devices. (DP/BP)
  2. Porovnanie parametrov C a C++ programov pre embedded systémy. (DP/BP)
  3. Návrh a realizácia dosky testovacieho prípravku. (DP/BP)
  4. Kalmanov filter pre odhad polohy rotora synchrónneho motora. (DP/BP)
  5. Simulation tool for simulations of "Standby mode Lifetime test" - electronics of home appliances. (DP/BP)
  6. Nelineárna štrukturálna analýza nalisovania remenice na hriadeľ. (DP/BP)
  7. Complex system simulations. (DP/BP)
  8. Vytvorenie simulacneho modelu pre motor s axialnym magnetickym tokom. (DP/BP)
  9. Measuring AC Mains Voltage in (SELV) Separated Extra Low Voltage System. (SP)

Viac informácií o daných témach nájdete TU.

V prípade záujmu o niektorú z prác v spoločnosti BSH kontaktujte vedúcu katedry prof. Ing. Danielu Perdukovú, PhD.