Zadania Bakalárskych prác pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia | Katedra elektrotechniky a mechatroniky
en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Zadania Bakalárskych prác pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia

Zadania BAKALÁRSKYCH PRÁC si študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia môžu prevziať vo štvrtok 3. mája 2018 o 9:30 hodine v miestnosti č. 215.