en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Zadania Bakalárskych prác pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia

Zadania BAKALÁRSKYCH PRÁC si študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia môžu prevziať v stredu 10. apríla 2019 o 13:00 hodine v miestnosti č. B231 (215).