en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Témy diplomovej práce na rok 2017/2018

Študent 1. ročníka ING. štúdia je povinný zvoliť si v MAISe tému diplomovej práce na školský rok 2017/18. V týždni od 13.2.2017 do 17.2.2017 osobne kontaktujte učiteľov a dohodnite si termín konzultácií. Je možné prísť aj s vlastnou témou z praxe a nájsť učiteľa, ktorý ju bude viesť.

Ak si niekto nevyberie tému, bude mu pridelená z právomoci vedúceho katedry.