en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Súťaž o najlepšiu študentskú prácu s inovačným potenciálom

 UVP Technicom v spolupráci s Deutche Telekom IT Solutions Slovakia vyhlásili pre školský rok 2022/2023 už 3. ročník súťaže "TOP študentská práca" - súťaž o najlepšiu študentskú prácu študentov TUKE s inovačným potenciálom.

Do súťaže môže byť prihlásená záverečná študentská práca, ktorá bola v školskom roku 2022/2023 úspešne obhájená v termíne do 30. júna 2023. Súťaž je organizovaná v troch tematicky zamerných kategóriách: SMART CITY, HEALTH, INDUSTRY. Prácu do súťaže môže prihlásiť študent, ktorý prácu riešil. Víťazné práce získajú finančnú odmenu vo výške 500 EUR.

Viac informácií o súťaži a on-line prihláška do súťaže je na stránke: https://uvptechnicom.sk/sutaz-o-najlepsiu-studentsku-pracu-s-inovacnym-potencialom/