en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Študentská stáž - Brose

Spoločnosť Brose, ktorá patrí medzi najväčších automobilových dodávateľov na svete, ponúka študentské stáže.  Ako partner medzinárodného automobilového priemyslu dodáva spoločnosť Brose približne pre 80 značiek automobilov mechatronické systémy pre dvere, sedadlá a elektromotory.

Ponuka študentských stáží: