en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Priebeh výučby v letnom semestri 2021/2022

V rámci aktuálnej COVID situácie bude ďalšia výučba prebiehať nasledovne:

28. 2. - 4.3. 2022 - prednášky + cvičenia online


7. - 18.3.2022 - prednášky online, cvičenia prezenčne