en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Prezentácia firmy Reinguss

Dňa 5.3.2018 sa na KEM uskutoční prezentácia Nemecko-Slovenskej firmy Reinguss

Firma má 30-ročnú tradíciu a špecializuje sa najmä na robotické a mechatronické aplikácie hlavne pre ťažký priemysel. Okrem pracovných ponúk, ponúka firma aj štipendiá pre študentov.

Prezentácia sa uskutoční vo štvrtok, 5.apríla 2018
Miestnosť: L215
Čas: 10:30