en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Ponuka pracovných miest pre utečencov z Ukrajiny

Československá sekcia IEEE na svojom Facebook profile zverejňuje ponuky rôznych firiem a škôl pre utečencov z Ukrajiny. Podrobnejšie informácie o pracovných ponukách sú uvedené aj v nasledujúcej tabuľke. V prípade záujmu sa stačí spojiť s kontaktnou osobou v tabuľke a do kópie priložiť kvôli lepšej koordinácii aj kontakt na predsedu sekcie Matěja Páchu - matej.pacha@ieee.org


Československá sekcia IEEE taktiež hľadá dobrovoľníkov, ktorí by sa ujali komunikácie a oslovovania firiem, taktiež hľadá správcov jednoduchých webových stránok. V prípade záujmu a ponúk sa prosím kontaktujte cez email: humanitarian.ieee.czsk@gmail.com