en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Opakované zápisy predmetov pre akademický rok 2018/2019

Opakované zápisy predmetov pre akademický rok 2018/2019

Pre nasledujúce opakovane zapisované predmety  v ak . roku 2018/2019 platia ekvivalenty:

Kód Predmet v ak. roku 2017/18    Kód Ekvivalentný predmet v ak. roku 2018/19
2616391 Elektrické stroje    26001034  Základy elektrických strojov
26000437 Automatizácia priemyselných systémov    26001040  Riadenie priemyselných systémov
2614691 Mikroprocesorová technika    26001040  Základy programovania mikropočítačov
26000439 CAD v elektrotechnike    26001042  Modelovanie a simulácie v elektrotechnike
2621641 Snímače a meranie neelektrických veličín    26001035  Snímače a meranie v elektrotechnike
2621534 Používateľské rozhrania    26001043  Tvorba používateľských rozhraní
26000440 Modelovanie elektromechanických sústav    26001037  Modelovanie elektromechanických systémov