en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Odborná prednáška - Automatizované linky v drevovýrobe

Vážené študentky, vážení študenti,

pozývame Vás na odbornú prednášku na tému "Automatizované linky v drevovýrobe", vedenú Ing. Dávidom Zollerom zo spoločnosti SOLUTIONS JMD s.r.o. Prednáška bude spojená s prezentáciou spoločnosti a voľných pracovných pozícii pre študentov Katedry elektrotechniky a mechatroniky.

Spoločnosť SOLUTIONS JMD s.r.o. sa venuje automatizácii výrobných liniek pre drevovýrobu. Výrobné linky sú inštalované hlavne v krajinách EÚ, USA a Kanady. Technologické riešenia spoločnosti sú založené najmä na produktoch firmy Siemens, Allen Bradley a Lenze
Prednáška sa uskutoční dňa 26.02.2024 o 9:10 v miestnosti L9-B231 (prednáška bude na predmete Riadenie montážnych liniek programovateľnými automatmi). Prednáška je určená najmä pre študentov Ing. štúdia, ale vítaný je každý, koho daná téma oslovila.

 

 

 

 

Odborná prednáška - Automatizované linky v drevovýrobe Odborná prednáška - Automatizované linky v drevovýrobe