en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Na komín ...

V dňoch 3.-4. októbra 2014 sa členovia Katedry elektrotechniky a mechatroniky FEI zúčastnili súťaže nazvanej „Na komín“, ktorú organizovala spoločnosť T-Systems v spolupráci so združením IT Valley a spoločnosťou SPINEA Technologies. Cieľom súťaže bolo navrhnúť a zostrojiť autonómneho robota schopného vyliezť na komín v areáli CASSOVAR Business Center v Košiciach. Robot musel prejsť vzdialenosť 10m smerom hore a následne zísť naspäť na štartovaciu pozíciu. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V Kategórii I súťažili stredné školy a v Kategórii II vysoké školy, firmy a nezávislé tímy.

Tím našej katedrý s názvom „DrillTEAM“ sa súťaže zúčastnil s robotom „Molibot“.  V konečnom poradí v Kategórii II obsadil DrillTEAM 4. miesto, pričom prihlásených bolo celkovo osem tímov. Členovia tímu, Milan Biroš, Milan Lacko, Michal Pajkoš a Viktor Šlapák.


 

Na komín ... Na komín ...