en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Možnosti slovensko-americkej akademickej a výskumnej spolupráce

Vo štvrtok 19.5.2022 sa na UPJŠ konalo podujatie Možnosti slovensko-americkej akademickej a výskumnej spolupráce, v rámci ktorého boli prezentované podporné schémy pre spoluprácu vedeckých inštitúcií Slovenskej republiky a USA.

Na tomto podujatí boli prezentované nasledujúce podporné schémy:

Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Slovakia Seed Fund:

Viac info nájdete na webe fondu.


Fulbright Slovakia

Viac informácií o grantoch, kritériách na výber uchádzačov, benefitoch poskytovaných v rámci jednotlivých grantov, pokynov na podanie prihlášky a ďalších aktivitách navštívte stránky Fulbrightovej komisie.


Národný štipendijný program

Detailné informácie o programe sú na stránkach Národného štipendijného programu.

Viac informácií o týchto podporných schémach poskytne doc. Ing. Peter Girovký, PhD., prípadne ďalšie informácie nájdete na web stránke Mapa slovensko-americkej spolupráce.