en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

Letná stáž a ponuka práce National Instruments

Letná stáž firmy National Instruments je určená pre študentov inžinierského štúdia vysokých škôl s elektrotechnickým zameraním, ktorí majú záujem získať praktické skúsenosti a technické vedomosti o produktoch National Instruments, ako aj o súvisiacich technológiách.

Viac o letnej stáži nájdete v PREZENTÁCII, prípadne na stránke firmy National Instruments.

Pre absolventov inžinierského štúdia s elektrotechnickým zameraním ponúkajú možnosť pracovať na pozícii "Applications Engineer".