en sk
Katedra Elektrotechniky a Mechatroniky FEI TU v Košiciach

KEM na podujatí AMPER 2017

V dňoch 20. až 23. marca sa na výstavisku v Brne uskutočnil už 26. ročník tradičného podujatia zameraného na najnovšie trendy v automatizácii - AMPÉR 2017. Aj na tomto ročníku mala naša katedra svoj samostatný vedecký stánok, v ktorom Ing. Ján Bačík, PhD., Ing. Peter Talian a Ing. Milan Biroš prezentovali výskumné úlohy riešené na pôde Katedry elektrotechniky a mechatroniky.

KEM na podujatí AMPER 2017 KEM na podujatí AMPER 2017